top of page
Ritning inför ett byggprojekt

Om oss

prokaloggo.png

Proka Bygg AB

Proka bygg AB grundades 2019 och vi utför alla typer av arbete inomhus och utanför hus, lägenheter och företagslokaler. Alla arbeten vi utför görs med professionalism och med hänsyn till miljön. Vårt team är utbildade inom de flesta områden av snickeri, målning och renoveringsarbete.


Vårt mål är att med kvalitét utföra alla typer av projekt, stora eller små, som resulterar i nöjda kunder.
Vår affärsidé är tydlig – att alltid tillgodose våra kunders behov med välutförda arbeten, hög kvalitét, miljömedvetenhet och garantier för våra kunders trygghet. Detta genom att utföra projekten på ett effektivt sätt och med stor yrkesskicklighet.

Miljöpolicy

Att bygga rätt från början är att spara resurser. Att bygga miljömedvetet handlar ytterst om en respekt för människan och naturen. Att ta ansvar för miljön är helt enkelt en självklarhet för oss som bygger för framtiden. Byggbranschen är en av de branscher som har störst påverkan på miljön och bör därför ställa höga krav på oss som verksamhet, vilket vi är noga med.


Vi på Proka bygg AB arbetar ansvarsfullt för miljön genom att:


– Följa lagar, förordningar och om möjligt överträffa dessa.
– Ständigt öka vår kunskap och förståelse för miljöfrågorna, samt anpassa efter nya insikter.
– Använda miljöanpassade byggmaterial i största möjliga mån.
– Källsorteras avfall efter de förutsättningar som är möjliga på arbetsplatserna.
– Redan under projekteringsstadiet optimera materielleveranserna för att minimera spill och arbetskraft.

 

Detta genom att exempelvis måttanpassa materialbeställningar:


– Välja material/produkter enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen.
– Göra inköp i första hand genom lokala återförsäljare.
– Välja miljögodkända träslag för regnskogens bevarande.
– Själva köpa miljöanpassade tjänster och enbart anlita företag med en god miljöpolicy.

Kvalitetspolicy

För att uppnå högsta kvalitét strävar vi alltid efter att ha en så god planering som möjligt, både vad gäller arbetet i sig och de ekonomiska aspekterna. Vi följer alltid upp samtliga projekt. Insikterna tar vi lärdom ifrån – både det som har varit bra, men framförallt det som blivit mindre bra. Allt för att säkerställa slutmålet för varje åtagande. Det är viktigt för oss att vi får förtroende från beställaren och att nöjda kunder återkommer med nya spännande uppdrag.

Vårt Team

PROKA BYGGs ägare Thomas Stefanis

Thomas Stefanis

Grundare

En snickare på PROKA BYGG som heter Aref Askari

Aref Askari

Snickare

Kontaktuppgifter

073-689 10 72
070-863 34 22

Org nr: 559213-2590

Innehar F-skattsedel

@2022 by Corporate Connect

bottom of page